© Jan Ravnsbeck

Jeg har altid interesseret mig for det alternative, filosofi, psykologi og personlig udvikling. Det glæder mig at hjælpe andre videre i deres personlige udvikling.


Praktikårsafslutningsskrift februar 2010 - se længere nede på siden.

Jeg er født i 1966 og er gift med Helle. Vi har to drenge, som er født i 1999 og 2006. Jeg er opvokset i Jylland, og har boet i København siden 1988. I 2008 flyttede vi til Sorø.


Jeg er uddannet teknisk administrativt indenfor telekommunikation og har arbejdet med det i mange år. Jeg har de senere år været i flere andre brancher og er fortsat en del af det pulserende erhvervsliv. At arbejde med mennesker som behandler ved siden af et 'almindeligt' arbejde fungerer fint.


Jeg har gennem mange år overvejet en alternativ beskæftigelse. Da jeg mødte Rosenmetoden i 2003 var jeg ikke i tvivl om, at det var metoden for mig. Efter en række Rosensessioner (behandlinger), begyndte jeg på uddannelsen til Rosenterapeut i 2004. Efter 2½ år med mange kurser, blev jeg godkendt til at begynde praktikår. Praktikåret er normalt ca. 1½ år hvor man, parallelt med opbygning af egen klinik med egne klienter, skal have supervisioner hos uddannede Rosenterapeuter samt modtage egenbehandlinger i Rosen. Praktikken har trukket ud for mig pga. forskellige udfordringer, men endeligt i februar 2010, kan jeg kalde mig Rosenterapeut. Jeg er medlem af Rosenforeningen og deltager jævnligt i møder med min erfagruppe m.m.


Fra starten af min Rosenuddannelse har jeg fået at vide, at jeg har ”gode hænder”. Undervejs i uddannelsesforløbet har flere desuden kommenteret, at jeg healer, mens jeg giver Rosenbehandling. Jeg har indimellem selv mærket ”noget andet og mere”, og havde med tiden fået en større interesse for healing. Jeg havde tidligere snuset lidt til healing, men jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle beskæftige mig mere med det nu. Healing er ikke en del af Rosenuddannelsen. For at vide mere om hvornår jeg gør det ene og det andet, at kunne ”tænde” og ”slukke”, samt at passe på mig selv og klienten, ønskede jeg at lære mere om healing. Da jeg også fik forskellige andre input om healing, endte det med at jeg søgte ind på Healerskolen ved Steen Kofoed, selvom jeg endnu ikke var færdiguddannet som Rosenterapeut. Her har jeg gennemført en 2 års uddannelse som healer i 2007 og 2008.


Når jeg arbejder med Rosenmetoden, oplever jeg en ro i mig selv. Samtidig fascineres jeg af den ro og fordybelse, som klienten opnår. Min kone konstaterer ofte, at jeg havde godt af det, når jeg har givet en behandling. Jeg ligner en, som selv har fået en behandling.


I forbindelse med afslutningen af praktikåret for Rosenmetoden, skulle jeg svare på to spørgsmål. Denne besvarelse siger også noget om mig og mine erfaringer, så derfor lægger jeg skriftet ind her:


Praktikårsafslutningsskrift

Februar 2010


1) Hvilken indflydelse har grunduddannelsen og praktikåret haft på dig?


Begge dele har været en lang personlig udvikling, hvor jeg er kommet mere i kontakt med mig selv, givet mere og mere slip på kontrol, blevet bedre til at være nærværende både i klinikken og i samværet med f.eks. vores børn m.m.m.


En særlig oplevelse under grunduddannelsen, var da jeg efter et ’intensiv’ pludselig kunne mærke, hvordan det var at være på min arbejdsplads. Jeg kunne mærke, hvordan jeg havde holdt mig tilbage m.m., hvilket medførte at jeg sagde op få uger efter. Der har været flere omgange, hvor jeg har oplevet at kunne mærke mig selv mere. Jeg har stadig meget at lære, men vi oplever også, at jeg har flyttet mig meget. Jeg har  egentligt svært ved at være fuldt bevidst om, hvor meget det har givet mig, men min kone (og ungerne) bekræfter / oplever, at der er sket meget.


Praktikåret, som snart har varet 3 år alt i alt, har været en lang udfordring med at finde min rolle i arbejdslivet (og personligt) - om jeg skulle skifte helt til det alternative eller have et almindeligt job samtidig. Det har været en stor udfordring, hvilket nok også har medvirket til min udfordring med at få klienter nok. Jeg oplever mig selv i mere og mere ro omkring det - i tillid til at der kommer det, som skal komme. Jeg har efterhånden oplevet flere klienter, som har været i længere forløb og været glad for min indsats. Det har været svært at tage til mig, at jeg godt kan, men det hjælper på det efterhånden. Jeg kan nu nyde, at jeg hjælper andre videre.


Jeg har også taget en 2 års healer-uddannelse undervejs, og vi har fået vores anden søn, så der har været gang i den. Selvom det hele har været med til at gøre praktikårsforløbet ekstra udfordrende, har det også været anledning til at arbejde mere med mine personlige udfordringer, som at være i ro, mærke mig selv, være i mig selv, stole på min fornemmelse af klienten m.m., hvilket healer-uddannelsen også har hjulpet med.


2) Hvad ser du i dag, at du kan bidrage med som Rosenterapeut?


Jeg glæder mig over at kunne hjælpe de mennesker, som kommer i min klinik. Når de fortæller om, hvordan de er blevet i bedre humør, har fået mere energi m.m. kan jeg se, at jeg kan gøre en forskel. Det glæder mig, at jeg kan flytte mennesker, at de kan komme videre i deres liv, at de kan fungere bedre til egen og andres glæde.


Jeg er glad for min hjemmeside, som er med til at udbrede kendskabet til Rosenmetoden og mig. Jeg har brugt hjemmesiden aktivt i praktikåret, til generel og aktuel information. På en af mine seneste sider, har jeg fået lagt flere klientberetninger ind. Udover selvfølgelig at anbefale mig og Rosenmetoden, giver de en god beskrivelse af, hvad man kan opleve under en session, hvad man kan få ud af Rosenmetoden, samt hvor forskelligt det kan opleves. Jeg har endnu en beretning på vej, og der skal nok komme flere til. Jeg overvejer at udvide den med forskellige kommentarer fra klienterne, som jeg kan plukke i journalerne.


Jeg har også holdt nogle foredrag, samt deltaget i en del messer, både med foreningen og som mig selv. Jeg synes det er sjovt at fortælle om Rosenmetoden. Jeg har også oplevet, at jeg ikke behøver at forberede mig, at have et manuskript. Der er så meget at fortælle, som kommer af sig selv, og jeg kommer altid omkring det væsentlige. Tilhørernes spørgsmål gør det levende. Så jeg har stort mod på at være med til at udbrede kendskabet videre på messer og til foredrag.


Jeg glæder mig til at udvikle mig videre personligt og fagligt.


Jan Ravnsbeck

Klinikadresse:

Se mere under "Praktisk info"

Kontakt Jan Ravnsbeck

Mobil 26 70 47 78

Klinikken er åben efter aftale. Træffes bedst hverdage fra 1630 samt weekend.

Nyt

• Messe 2019

Niløse, Dianalund søndag 25/8 - et besøg værd...

- kl. 10-1630, gratis adgang


Opdateret 2019-03